DesignerVN là website dành cho cộng đồng Designer, Photographer và những người yêu thích thiết kế Việt Nam.