Thiết kế banner cho HM Studio

Thiết kế social post dành cho cửa hàng bán sản phẩm trưng bày. Tone & mood: vui tươi, Gam màu sáng.
Khách hàng
HM Store
Thể loại
Social Post
Ý tưởng
Vui tươi, gam màu sáng