Banner
Hiện tại bạn có thể truy cập bằng tên miền
Hotline: 0962.962.641
Theo dõi THDigi
Tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi

Các vị trí tuyển dụng tại THDigi.

Designer

Lâm Đồng
Ngừng tuyển

Nhân viên, Thiết kế đồ họa

Lâm Đồng
Đang tuyển

Nhân viên thiết kế UI UX

Kế toán

Lâm Đồng
Ngừng tuyển

Kế toán trưởng

Lâm Đồng
Ngừng tuyển

Nhân viên kế toán

Marketing

Lâm Đồng
Ngừng tuyển

Head of Global Marketing

Lâm Đồng
Ngừng tuyển

Account Executive

Gia nhập gia đình THDigi

THDigi là một môi trường năng động và thúc đẩy sự sáng tạo