Ngôn ngữ CSS gì?

Ngôn ngữ CSS là gì?

CSS (Cascading Style Sheets) là một trong những ngôn ngữ cơ bản của web design. Ngôn ngữ này được sử dụng để định dạng và kiểu dáng cho các tài liệu HTML và XML trên web.

Trong quá trình phát triển web, CSS là một phần không thể thiếu, giúp tạo ra các trang web với tính thẩm mỹ cao, thân thiện với người dùng và dễ dàng thao tác. CSS được sử dụng để xác định các phần tử trên trang web và áp dụng các thuộc tính để thay đổi kiểu dáng, màu sắc, khoảng cách, độ rộng, chiều cao, v.v. của chúng.

Với CSS, các nhà phát triển web có thể tách biệt nội dung và kiểu dáng, giúp cho việc chỉnh sửa và bảo trì website dễ dàng hơn. CSS còn cho phép tạo ra những hiệu ứng động, làm cho trang web trở nên sống động hơn và thu hút khách hàng.

Ngôn ngữ CSS không chỉ được sử dụng trong phát triển web, mà còn được sử dụng trong các ứng dụng khác như định dạng tài liệu văn bản, ứng dụng đa phương tiện, v.v.

CSS là một trong những ngôn ngữ quan trọng trong phát triển web, giúp tạo ra các trang web với tính thẩm mỹ cao, thân thiện với người dùng và dễ dàng chỉnh sửa và bảo trì.

Có thể bạn thích