Google ngừng sử dụng Universal Analytics vào ngày 1 tháng 7 năm 2023

Google sẽ ngừng sử dụng Universal Analytics vào năm tới, công ty đã thông báo hôm thứ Tư. Các thuộc tính Universal Analytics sẽ ngừng xử lý các lần truy cập mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 và các thuộc tính Universal Analytics 360 sẽ ngừng xử lý các lần truy cập vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Dữ liệu đã xử lý trước đây trong Universal Analytics sẽ được lưu trữ ít nhất sáu tháng sau ngày ngừng sử dụng được liệt kê ở trên.

Các báo cáo mới trong Google Analytics 4.
Các báo cáo mới trong Google Analytics 4. Hình ảnh: Google.

Tại sao Google thực hiện chuyển đổi. “Universal Analytics được xây dựng cho một thế hệ đo lường trực tuyến được cố định trong trang web, các phiên hoạt động độc lập và dữ liệu dễ quan sát hơn từ cookie”, Russell Ketchum, giám đốc, quản lý sản phẩm tại Google, cho biết trong thông báo. “Phương pháp đo lường này đang nhanh chóng trở nên lỗi thời.”

Google Analytics 4 (GA4) khác với phiên bản tiền nhiệm ở chỗ nó hoạt động trên nhiều nền tảng, không dựa vào cookie và sử dụng mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện để đo lường. Nó cũng không lưu trữ địa chỉ IP, điều này có thể giúp các thương hiệu luôn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.

Sơ lược về lịch sử Google Analytics 4. GA4 được phát hành vào tháng 10 năm 2020 với hứa hẹn cung cấp thông tin chi tiết mang tính dự đoán, tích hợp sâu hơn với Google Ads và khả năng đo lường trên nhiều thiết bị. Kể từ đó, công ty đã thực hiện các cập nhật sau cho nền tảng phân tích hàng đầu mới của mình.

Thiết kế Website cùng THDigi

Hiện tại THDigi đang có nhiều chương trình ưu đãi khi thiết kế Landing Page. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết bằng cách nhấp vào nút bên dưới.