Instagram thay đổi thuật toán xếp hạng để ủng hộ nội dung gốc

Instagram thay đổi thuật toán xếp hạng để ủng hộ nội dung gốc

Instagram đang cập nhật thuật toán xếp hạng nội dung trang chủ và thúc đẩy các nội dung sáng tạo gốc.

Thuật toán xếp hạng nguồn cấp dữ liệu trang chủ của Instagram đang nhận được một bản cập nhật được thiết kế để tăng khả năng hiển thị của nội dung gốc.

Người đứng đầu Instagram, Adam Mosseri, đã thông báo việc thay đổi xếp hạng là một phần nhằm kích thích các nhà sáng tạo tạo ra những nội dung độc đáo mới và tránh tình trạng sao chép lẫn nhau.

Mosseri tuyên bố:

“Mọi người thể hiện bản thân là nhịp tim của Instagram. Đó là điều khiến Instagram hoạt động. Tôi đã nói rất nhiều trong năm nay về việc người sáng tạo vô cùng quan trọng đối với tương lai của Instagram. Và một trong những điều tôi học được khi trò chuyện với những người sáng tạo là việc nhận được công lao đối với họ quan trọng như thế nào.”

Cập nhật bảng xếp hạng Instagram

Không tiết lộ quá nhiều chi tiết, Mosseri cho biết thuật toán xếp hạng của Instagram giờ đây sẽ gán nhiều giá trị hơn cho nội dung gốc.

Điều đó có nghĩa là nội dung ai đó tự tạo và xuất bản có khả năng hiển thị trên Instagram nhiều hơn nội dung đã được đăng lại.

Có thể bạn thích